Visjon & Verdier

visjon_01

Visjon

Vi skal skape verdi for våre kunder.
Uavhengig om du har behov for vår kompetanse innenfor juss eller eiendomsmegling skal det lønne seg for våre kunder å bruke Advokathuset Nord.
Ved salg av eiendom skal vi være ditt naturlige valg og vi lover å bruke vår kunnskap, ferdigheter og evner for å oppnå best mulig resultat. Vi gir oss ikke før våre kunder er fornøyd.
Har du kommet i en vanskelig situasjon og trenger advokat for å bistå deg skal Advokathuset Nord være ditt naturlige valg. Vi skal bruke tid og ressurser for å sette oss inn i din sak for på best mulig måte kunne gi deg de riktige rådene for deg.
Både megling og advokat er håndverksarbeid – det er ikke vitenskap.
Ikke la tilfeldigheter avgjøre noen av dine viktigste valg.
Advokathuset Nord AS

Verdier

Advokathuset Nord er en kunnskapsbedrift. Vi lever av å tilby vår ekspertise innenfor juss og eiendomsmegling. Noen verdier er viktig for oss og ligger til grunn for vår virksomhet:
Vi er positiv – har godt humør, vil andre vell, er entusiastiske, anerkjenner andre og gir ros.
Vi er skikkelig – resultat er ofte avhengig av hvor mye innsats som brukes. Vi gjør alltid jobben skikkelig.
Vi er pålitelig – skaper tillit, får respekt, er til å stole på og opptrer alltid redelig ovenfor våre kunder og omgivelser.
Vi er kompetente – vi bruker våre evner, ferdigheter, erfaring og vilje for å oppnå best mulig resultat for våre kunder.