Selge eiendom

Å selge bolig er en omfattende og krevende prosess. Vi i Advokathuset Nord har over lang tid jobbet møysommelig med å finne en oppskrift der prosessen gjøres mest mulig effektiv samtidig som vi oppnår høyest mulig pris for boligen.
Å ta kontakt med oss i forbindelse med salg skal lønne seg!

Vi kommer med anbefalinger på hvordan salgsforberedelser, markedsføring og rådgivning skal skje slik at alle parter blir i varetatt på en optimal måte. Vår grunntanke er at det skal være kvalitet i alle ledd gjennom salgsprosessen.
Ingen kjenner eiendommen bedre enn eieren. Derfor bruker Advokathuset Nord tid sammen med eier på å presentere boligen din best mulig i annonser og salgsprospekt. Dette for å få frem mest og best mulig informasjon til interessenter slik at de kan ta en beslutning på best mulig grunnlag.
Kontakt oss i dag hvis du ønsker mer informasjon om vårt salgskonsept.