Rådgiving

Rådgivning gjøres ofte i forbindelse med forberedelser til salget. Her vil vi komme med synspunkter på hvordan vi ønsker å gjennomføre salget på best mulig måte samt å utarbeide tidsplan.

Det er mange forskjellige hensyn å ta i denne prosessen, og vi etterstreber alltid å legge til rette for en enklest mulig salgsprosess for våre kunder.