Priser

advokatbistandAdvokat:

Vi tilstreber oss en drift som skal sikre våre klienter forsvarlige kostnader i henhold til jobben som vi utfører. Dette vil, blant annet, bero på type oppdrag, omfang og kompleksitet.

Det kan lønne seg å bruke advokat slik at du senere unngår konflikter.

Priser:

Offentlig salærsats kr. 1.040,- pr. januar 2019.

Timespris advokat kr. 1.200.- til 1.600,- eks. mva.(1.500,- til 2.000,- ink- mva.)

Timespris advokatfullmektig fra kr. 1.000,- til 1.300,-(1.250,- til 1.625,- ink. mva.)

  • Standard samboerkontrakt, ektepakt, og testament kr 3 200,- inkl. mva.
  • Standard skjøte, hjemmelserklæring i forbindelse med arv, og husleiekontrakt kr 2 000,- inkl. mva.
  • Verdivurdering 2 900,- inkl. mva. E- takst 3 500,- inkl. mva.

Telefonkonsultasjon kr 500,- inntil 20 min.

Fri rettshjelp

I noen tilfeller kan privatpersoner få dekket advokatutgiftene helt eller delvis gjennom fri rettshjelp. Dette innebærer at staten betaler. Fri rettshjelp gis på to måter:

1. Fritt rettsråd. Dekket kostnader til juridisk veiledning og bistand.

2. Fri sakførsel. Dekket kostnader til å føre sivil sak for domstolen. Det kan også i særlige tilfeller gis hjelp til hel eller delvis dekning av idømte sakskostnader.

Kontakt oss for ytterligere informasjon. Du kan ogås undersøke reglene nærmere her: Lovdata.no

Forsikringer

Ofte kan du få rettshjelpforsikring gjennom ulike forsikringer, for eksempel hus- innbo- eller bilforsikringen din. Kontakt oss for ytterligere informasjon.

Næringsdrivende

For næringsdrivende tilbyr vi gunstige betingelser etter nærmere avtale.

Eiendomsmegling

Vi har meget konkurransedyktige priser. Vår filosofi er at det ikke skal komme uventede kostnader for våre kunder underveis eller etter salget. Derfor ønsker ofte våre kunder en fast pris der alt er inkludert. Alternativt kan det avtales timespris eller en provisjonsbasert løsning.

– I våre priser er visninger og gjennomføring av oppgjøret inkludert.

– “no cure, no pay” noe som innebærer at du ikke betaler noe annet enn våre faktiske utlegg dersom boligen ikke blir solgt.