Medarbeidere

tomas

Kristina Aastrøm

Advokatfullmektig MNA
Kristina startet å jobbe hos Advokathuset Nord høsten 2015. Født og oppvokst i Finnmark og Tromsø. Ferdigutdannet jurist fra Universitetet i Tromsø våren 2015. Spesialisering innen internasjonal rett og forhandlinger fra University of Copenhagen. Masteravhandling innenfor strafferett med problemstillingen ”Kriminalisering av forberedelseshandlinger til terror – rettsstatsprinsipper under press?”.

Kristina jobber innenfor de fleste juridiske felt, og hun jobber også med eiendomsmegling.

E-post: kristina@advokathusetnord.no
Telefon, direkte: 915 34 351


tomas

Thomas Konradsen

Eiendomsmegler MNEF – Fagansvarlig / MBA HHB

Thomas er født og oppvokst på Finnsnes. Etter han var ferdig utdannet fra Handelshøyskolen BI i 2006, har han tidligere jobbet som eiendomsmegler i Oslo og Tromsø. Thomas har erfaring med salg av alle typer eiendom, også næringseiendom. Han har erfaring fra større firmaer i Oslo og Nord-Norge.

Gjennom sin solide erfaring har han opparbeidet seg inngående kunnskap om hva som er viktig for å gjennomføre en vellykket salgsprosess og fornøyde kunder.

Høsten 2014 avsluttet Thomas sin mastergrad i økonomi og ledelse ved Handelshøyskolen i Bodø.
E-post: thomas@advokathusetnord.no
Telefon, direkte: 911 00 666


Madshjemmeside2

Mads Wallerheim

Advokat MNA/ Daglig Leder

Mads er opprinnelig fra Silsand. Utdannet jurist fra Universitetet i Tromsø med spesialisering innen selskapsrett og arbeidsrett. I tillegg har han inngående kunnskap og kompetanse innenfor de fleste rettsområder.

Bred prosedyreerfaring fra straffesaker og sivile saker. Han er fast bistandsadvokat ved Senja tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Han har også erfaring fra det private og offentlige næringsliv, og fra ulike styreverv. Jobber også med eiendomsmegling.

E-post: mads@advokathusetnord.no
Telefon, direkte: 995 13 630


Hilde Kristin Lavik

Kontormedarbeider

Hilde kommer fra Furøy i Lenvik, og begynte hos Advokathuset Nord i 2015. Hun har, blant annet, ansvaret for kundemottak, og er samtidig en svært viktig faktor for å få kontoret til å fungere på en best mulig måte gjennom arbeidsdagen.