Lokalt engasjement

Advokathuset Nord gjenkjenner at det å gi noe tilbake til lokalsamfunnet er å bygge opp en god fremtid.

Som et lokalt firma med ansatte fra regionen, ønsker vi å bidra til at  tilbudene til barn og unge, samt organisasjoner som driver frivilligarbeid, bedrer seg.