Kjøpe eiendom

Vi i Advokathuset Nord kan hjelpe kunder med gjennomføring av kjøp av eiendom. Dette kan være alt fra utarbeidelse av kontrakter og gjennomføring av det økonomiske mellom parter, forhandlinger på vegene av kunder, eller gi råd i forbindelse med kjøp.