Alltid tilgjengelig advokat


Lurer du på om du har en sak? Vi tilbyr en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak! Vi er alltid tilgjengelig for deg, enten det er ukedag, helg, dag eller kveld. Fyll ut skjemaet under, og du vil bli kontaktet av en av våre advokater normalt innen 24 timer. Vi fordeler forespørselen din etter type sak, kompetanse og tilgjengelighet blant våre advokater.

Type sak

Beskrivelse av din sak

Når oppstod det tvist/konflikt?

Vet du om det foreligger korrespondanse/dokumenter i sakens anledning? Beskriv dem i tilfelle kort

Kontaktinfo

Det gis en forenklet vurdering av din sak. I samråd med deg vil vi fortløpende vurdere om du har en sak eller ikke, og hva som eventuelt skal være neste steg i den anledning. Tjenesten er gratis. Dersom det etableres et klientforhold, vil det bli utstedt en oppdragsavtale mellom klient og advokat. Se mer om våre priser på http://www.advokathusetnord.no/priser/